PULMONOLOGIA - Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
Opieka koordynowana nad pacjentami z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego
Olsztyn, 22 kwietnia 2023 roku
PROGRAM
08.30-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-09.10 Powitanie uczestników - Marcin Straburzyński & przedstawiciel NFZ

09.10-09.30
Wykład wprowadzający
Opieka koordynowana praktyczne wskazówki organizacyjne
dyr. Anna Kazimierczak, NeucaMed

09.30-09.50 Pytania i odpowiedzi - przedstawiciel NFZ & dyr. Anna Kazimierczak

09.50-11.00
Warsztaty ze spirometrii

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-11.45
Nowości w zakresie diagnostyki astmy oskrzelowej
dr Katarzyna Białek-Gosk
WUM, Warszawa

11.45-12.00
Problemy w zakresie diagnostyki – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
dr Katarzyna Białek-Gosk
WUM, Warszawa
dr Iwona Paciepnik
UJ, Kraków

12.00-12.30
Problemy w zakresie terapii astmy oskrzelowej
dr Iwona Paciepnik
UJ, Kraków

12.30-12.45
Problemy w zakresie terapii – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
dr Katarzyna Białek-Gosk
WUM, Warszawa
dr Iwona Paciepnik
UJ, Kraków

12.45-13:00 Przerwa kawowa

13.00-13.30
Nowości w zakresie diagnostyki POChP
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
UMwB, Białystok

13.30-13.45
Problemy w zakresie diagnostyki – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
UMwB, Białystok

13.45-14.15
Problemy w zakresie terapii POChP

14.15-14.30
Problemy w zakresie terapii – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista (Prof. S. Chlabicz & TBC)
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
UMwB, Białystok

14.30-15.00 Sesja pytań i odpowiedzi
15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wróć do spisu treści