KARDIOLOGIA I - Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków
Kraków, 15 kwietnia 2023 roku - Q Hotel Plus Kraków, uL. Wygrana 6
Konferencja "Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków" spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFRAMA (Certyfikat nr 6516)
PROGRAM
08.30-09.00 Rejestracja uczestników

MEANDRY OPIEKI KOORDYNOWANEJ

09.00-09.20
Indywidualny plan opieki medycznej (IPOM) – zawartość, przygotowanie, dokumentacja i inne zagadnienia opieki koordynowanej
Marta Machał-Kawecka
kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Opieki Długoterminowej i Profilaktyki Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

09.20-09.30 Sesja pytań i odpowiedzi

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

09.30-10.00
Pacjent z migotaniem przedsionków w gabinecie lekarza rodzinnego (rozpoznanie, klasyfikacje, ocena ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych i krwawienia, postępowanie zintegrowane, inicjacja i monitorowanie farmakoterapii, wskazania do konsultacji specjalistycznej)
prof. dr hab. n. med. Adam Windak
Katedra Medycyny Rodzinnej UJCM
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

10.00-10.30
Nowoczesne leczenie przeciwzakrzepowe migotania przedsionków
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Kierownik Zakładu Chorób Zatorowo-Zakrzepowych UJCM

10.30-11.00
Wskazania i zasady kontroli częstotliwości i kontrola rytmu serca (kardiowersja farmakologiczna i elektryczna, ablacji, leczenie chirurgiczne, długotrwała farmakoterapia)
dr n. med. Jacek Bednarek
Oddział Kliniczny Elektrokardiologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

11.00-11.15 Sesja pytań i odpowiedzi
11.15-11.45 Przerwa kawowa


NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

11.45-12.00
Epidemiologia, etiologia i rokowanie w nadciśnieniu tętniczym w świetle nowych wyników badań i wytycznych.
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii  UJCM

12.00-12.30
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza rodzinnego (rozpoznanie, klasyfikacje, wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe, pomiary domowe i ABPM, postępowanie niefarmakologiczne, inicjacja i intensyfikacja farmakoterapii, wskazania do konsultacji specjalistycznej)
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ
Katedra Medycyny Rodzinnej UJCM
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

12.30-13.00
Wyzwania w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym (podejrzenie nadciśnienia wtórnego, oporne nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie w ciąży, wielochorobowość i współchorobowość)
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Instytut Kardiologii UJCM

13.00-13.30
Nowoczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii  UJCM

13.30-13.45 Sesja pytań i odpowiedzi
13.45-14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wróć do spisu treści