KARDIOLOGIA II - Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność
Lublin, 17 czerwca 2023 roku
PROGRAM
08.30-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.20
Wykład wprowadzający
Organizacja opieki koordynowanej – wizyta wstępna i kompleksowa, wizyta edukacyjna, konsultacje, badania dodatkowe

09.20-09.30 Sesja pytań i odpowiedzi

09.30-10.00
Nowości w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

10.00-10.30
Problemy w zakresie diagnostyki – dwugłos lekarz rodzinny-lekarz specjalista

10.30-11.00
Problem w zakresie terapii – dwugłos lekarz rodzinny-lekarz specjalista

11.00-11.15 Sesja pytań i odpowiedzi
11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.15
Nowości w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów z niewydolnością serca

12.15-12.45
Problemy w zakresie diagnostyki – dwugłos lekarz rodzinny-lekarz specjalista

12.45-13.15
Problem w zakresie terapii – dwugłos lekarz rodzinny-lekarz specjalista

13.15-13.30 Sesja pytań i odpowiedzi
13.30-13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Wróć do spisu treści