PULMONOLOGIA - Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
Opieka koordynowana nad pacjentami z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego
Olsztyn, 22 kwietnia 2023 roku - Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1
Konferencja "Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego" spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFRAMA (Certyfikat nr 6509)
PROGRAM
08.30-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.10
Powitanie uczestników
Marcin Straburzyński
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dyr. Lilia Wieremiej
NFZ Olsztyn

MEANDRY OPIEKI KOORDYNOWANEJ

09.10-09.40
Wykład wprowadzający
Opieka koordynowana praktyczne wskazówki organizacyjne
dyr. Anna Kaźmierczak
NeucaMed

09.40-10.00
Pytania i odpowiedzi
dyr. Lilia Wieremiej
NFZ Olsztyn
dyr. Anna Kaźmierczak
NeucaMed

ASTMA OSKRZELOWA

10.00-10.30
Nowości w zakresie diagnostyki astmy oskrzelowej
dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM

10.30-10.45
Problemy w zakresie diagnostyki – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM
lek. Iwona Paciepnik
Katedra Medycyny Rodzinnej UJCM

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30
Problemy w zakresie terapii astmy oskrzelowej
lek. Iwona Paciepnik
Katedra Medycyny Rodzinnej UJCM

11.30-11.45
Problemy w zakresie terapii – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM
lek. med. Iwona Paciepnik
Katedra Medycyny Rodzinnej UJCM

11.45-12.15
Leczenie biologiczne astmy - co lekarz rodzinny wiedzieć powinien
dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM
Wykład pod patronatem AstraZeneca


12.15-12.45
Leczenie cukrzycy typu 2 na wczesnym etapie w gabinecie lekarza rodzinnego
lek. Robert Modzelewski
Oddział Kliniczny Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w WSS w OlsztynieWykład pod patronatem Novo Nordisk

12.45-13:15 Lunch

POChP

13.15-13.45
Nowości w zakresie diagnostyki POChP
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
Zakład Medycyny Rodzinnej, UM w Białymstoku

13.45-14.00
Problemy w zakresie diagnostyki – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
Zakład Medycyny Rodzinnej, UM w Białymstoku
dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM

14.00-14.30
Problemy w zakresie terapii POChP
dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM

14.30-14.45
Problemy w zakresie terapii – dwugłos lekarz rodzinny – lekarz specjalista
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
Zakład Medycyny Rodzinnej, UM w Białymstoku
dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM

14.45-15.15 Sesja pytań i odpowiedzi

15.15-16.15
Warsztaty ze spirometrii

16.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wróć do spisu treści