Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
O KONFERENCJI
Cykl szkoleniowy obejmuje 4 konferencje stacjonarne, organizowane w różnych terminach w Krakowie, Olsztynie i Lublinie.
Tematyka każdej konferencji nawiązuje do innej jednostki chorobowej objętej systemem opieki koordynowanej. Konferencje rozpoczną  się wykładem wprowadzającym dotyczącym istotnych aspektów organizacyjnych, finansowych, prawnych lub etycznych związanych z funkcjonowaniem opieki koordynowanej.
Po konferencji uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.

DLA KOGO
Spotkania adresowane są do lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ, lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.

CEL KONFERENCJI
Konferencje mają na celu:
  • poszerzenie wiedzy/umiejętności lekarzy rodzinnych na temat istotnych aspektów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w jednostkach chorobowych objętych systemem opieki koordynowanej,
  • poznanie zasad organizacji pracy praktyki lekarza rodzinnego, związanych z realizacją opieki koordynowanej,
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych związanych z opieką koordynowaną,
  • przekazanie wskazówek ułatwiających nawiązanie i utrzymywanie efektywnej współpracy pomiędzy lekarzem rodzinnym a specjalistą innej dziedziny.

TERMINARZ
15.04.2023 Kraków
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków

22.04.2023 Olsztyn
Opieka koordynowana nad pacjentami z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego

13.05.2023 Kraków
Opieka koordynowana nad pacjentem z cukrzycą typu 2.

17.06.2023 Lublin
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność

Wróć do spisu treści