KARDIOLOGIA II - Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność
Lublin, 17 czerwca 2023 roku - Instytut Medycyny Wsi, ul Jaczewskiego 2
PROGRAM
08.30-09.00 Rejestracja uczestników

MEANDRY OPIEKI KOORDYNOWANEJ

09.00-09.20
Zawarcie i realizacja umowy – procedury administracyjne, limity, sprawozdawczość, rozliczenia, wypowiedzenie umowy,
Paweł Żuk

09.20-09.30 Sesja pytań i odpowiedzi

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

09.30-10.00
Pacjent z chorobą niedokrwienną serca w gabinecie lekarza rodzinnego (rozpoznanie, klasyfikacje, wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe, spoczynkowe badanie EKG, postępowanie decyzyjne, postępowanie niefarmakologiczne, farmakoterapia, wskazania do konsultacji specjalistycznej i hospitalizacji)
dr hab. n. med. Lech Panasiuk, Prof. IMW

10.00-10.30
Rozszerzona diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, ambulatoryjne monitorowanie elektrokardiograficzne, spoczynkowe badanie echokardiograficzne)
dr n. med. Radosław Zarczuk

10.30-11.00
Nowoczesna farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca (leczenie przeciwniedokrwienne, przeciwpłytkowe, hipolipemizujące, inhibitory RAA)
lek. Paweł Binko

11.00-11.15 Sesja pytań i odpowiedzi
11.15-11.45 Przerwa kawowa

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

11.45-12.15
Pacjent z niewydolnością serca w gabinecie lekarza rodzinnego (objawy podmiotowe i przedmiotowe, algorytm diagnostyczny, badania laboratoryjne i obrazowe, klasyfikacje, zasady farmakoterapii, wskazania do konsultacji specjalistycznej)
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

12.15-12.45
Nowoczesne farmakoterapia niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

12.45-13.15
Terapia inwazyjna niewydolności serca
dr hab. n. med. Piotr Waciński

13.15-13.30 Sesja pytań i odpowiedzi
13.30-13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Wróć do spisu treści