REJESTRACJA - Szkoła Praktycznej Diabetologii

Przejdź do treści

FORMULARZ REJESTRACJI

DANE KONTAKTOWE
TAK
NIE
Opłata:

49 zł brutto
*Członkowie KLRwP - opłata pokrywana przez Stowarzyszenie KLRwP (konieczne przesłanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami członkowskimi z biura KLRwP)

płatna przelewem na konto:
ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.,
mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Szkoła Praktycznej Diabetologii, 14.10.2023" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata
DANE DO FAKTURY
ZADAJ PYTANIE DO WYKŁADU
Kryteria rozpoznawania cukrzycy. Jak prawidłowo, zgodnie z wytycznymi rozpocząć leczenie cukrzycy
Jak skutecznie leczyć i zapobiegać powikłaniom cukrzycy?
Jak przekonać pacjenta do inwestycji we własne zdrowie
Flozyny - jeden lek, wiele zastosowań, okiem specjalisty - diabetologa
Dialog w zespole terapeutycznym o pacjencie z cukrzycą t.2 i otyłością
Możliwość wykorzystania nowoczesnych systemów monitorowania stężenia glukozy w POZ
ZGODY
Wróć do spisu treści