REJESTRACJA - Szkoła Pulmonologii KLRwP

Przejdź do treści

FORMULARZ REJESTRACJI

DANE KONTAKTOWE
TAK
NIE
TAK
NIE
Opłata:

499 zł brutto
*Członkowie małopolskiego oddziału KLRwP - opłata pokrywana przez Stowarzyszenie KLRwP (konieczne przesłanie zaświadczenia o przynależności do małopolskiego oddziału KLRwP oraz niezaleganiu ze składkami członkowskimi z biura KLRwP)

płatna przelewem na konto:
ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.,
mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Szkoła Pulmonologii KLRwP" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata
DANE DO FAKTURY
ZGODY
Wróć do spisu treści