Szkoła Pulmonologii KLRwP

Przejdź do treści

SZKOŁA PULMONOLOGII KLRwP

Lekarz rodzinny może, a nawet powinien skutecznie rozpoznawać i leczyć astmę oskrzelową, POCHP czy kwalifikować pacjentów do diagnostyki w kierunku Zespołu Bezdechu Sennego. Ważna jest umiejętność diagnostyki a następnie inicjacji leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych leków, bazując na aktualnej wiedzy medycznej.

Na wspominanych założeniach będzie bazować Szkoła Pulmonologii adresowana do Młodych Lekarzy Rodzinnych, kształcących się w tej specjalizacji, jak również innych lekarzy pragnących pogłębić swoją wiedzę we wspomnianym zakresie.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma praktyczne informacje na temat prawidłowego rozpoznawania oraz nowoczesnego, zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, leczenia najczęstszych schorzeń pulmonologicznych.

Dla lekarzy będących członkami Małopolskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce szkolenie jest bezpłatne. Z uwagi na charakter wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona. Możliwa jest organizacja kolejnych szkoleń przy zainteresowaniu ze strony lekarzy rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na Państwa w Krakowie

Grzegorz Młyński
Zarząd Wojewódzki KLRwPTERMIN
20 kwietnia 2024 roku

MIEJSCE
Grand Hotel Ascot
ul. Józefa Szujskiego 4
Kraków
Wróć do spisu treści