Strona główna

 

 

 

Program edukacyjny dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
„Opieka nad pacjentami z COVID-19 w praktyce lekarza rodzinnego”

 

Lekarze rodzinni muszą zdawać sobie sprawę z wciąż aktualnej powagi sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Prezentowanie aktualnej wiedzy oraz przekazanie praktycznych wskazówek postępowania jest dla nich wciąż ważnym zagadnieniem. Stale pojawiają się publikacje nowych badań naukowych (w tym dotyczących POZ), nabywane są nowe doświadczenia, często dochodzi do zmian w regulacjach prawnych, nakładane są nowe obowiązki, dostępne stają się skuteczne leki stosowane doustnie. Prewencja, diagnozowanie i opieka nad pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 wciąż pozostają dla lekarzy rodzinnych jednym z ważnych zadań.

 

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oferuje dla Państwa program edukacyjny obejmujący 7 wykładów, przygotowanych przez uznanych ekspertów i zwierających aktualne doniesienia dotyczące opieki nad pacjentami z COVID-19 w praktyce lekarza rodzinnego.

 

Poruszone tematy to:

 

Biologia wirusa SARS-CoV-2 i naturalny przebieg choroby
prof. dr hab. Marcin Drąg
Politechnika Wrocławska

Szczepienia przeciwko COVID-19 i inne działania prewencyjne w POZ
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
UM w Białymstoku

Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2
Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM

Doustne leki przeciwwirusowe w leczeniu COVID-19
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM Kraków

Leczenie ostrej fazy COVID-19 w POZ
prof. dr hab. n. med. Adam Windak
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Long-COVID i post- COVID
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Zagadnienia administracyjne i prawne w opiece nad pacjentem z COVID-19 w Polsce
dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Komisja ds aktów prawnych

 

Dostęp do materiałów:

 

Aby otrzymać dostęp do nagranych filmów należy "kliknąć" w przycisk rejestracja a następnie podać adres e-mail oraz Numer Prawa Wykonywania Zawodu a następnie się zalogować.

Rejestracja »